برنج یکی از غلات مهم در کشور ایران است و بعد از نان غذای اصلی مردم به حساب می آید.

ما سعی کردیم در مورد همه موارد  برنج اطلاعات بسیار خوب و کاربردی را در اختیارتان قرار دهیم تا هنگام خرید برنج بتوانید به راحتی انخاب کنید و هم چنین بتوانید فرق برنج تقلبی و اصلی ،برنج خارجی و ایرانی ،تضخیص برنج تازه از کهنه و موارد بسیار زیاد دیگر

برنج گیلان

برنج گیلان

برنج گیلان برنج گیلان: بیش از 40000 نوع برنج وجود دارد و یک عنصر اصلی در بیش از 100 کشور جهان است. بسیاری از کشورها غذای برنجی مخصوص ب...

ادامه مطلب