برنج هاشمی چیست

برنج هاشمی چیست؟ برنج هاشمی یکی از برنج های خوش پخت ایرانی است که در شمال کشور کاشت میشود این